spodok
item2a

Profil spoločnosti

Základným cieľom spoločnosti MIESFERA CONSULT je odborná pomoc pri zosúladení nových aktivít pri urbanizácii krajiny, rozvoji a výstavby priemyselných a hospodárskych aktivít so zachovaním prírodných podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj.

Ponúkané služby sú založené na dlhoročných skúsenostiach prípravy aj aplikácie právnych predpisov v praxi v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia.

krajinka
EIA, SEA (Environmental Impact Assessment)
odpady2
Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového
Dendrologia 1
Dendrologický prieskum
ČaĎba ‰trkov
Analýza a hodnotenie stavu životného
doprava cestna 037
Inžinierska činnosť
ovzdu‰ie 2
Lektorská činnosť
SkiparkChlmec
Monitoring životného prostredia
doprava letecka
Hlukové štúdie

www.artmuhle.sk

Profil spoločnosti Naše služby EIA, SEA (Environmental Impact Assessment) Environmentálne poradenstvo v oblasti odpadového Dendrologický prieskum Analýza a hodnotenie stavu životného Inžinierska činnosť Lektorská činnosť Monitoring životného prostredia